Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) การใช้บริการกับทาง ufabettermostu.xyz ผู้ใช้งานจะต้องทำตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้จัดตั้งขึ้น หากไม่ทำตามจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย ก่อนที่สมาชิกทุกท่านจะเข้าใช้บริการก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ดี ซึ่งทางเว็บไซต์ ufabettermostu.xyz  ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. การสมัครสมาชิก ufabettermostu.xyz จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางเว็บไซต์กำหนดก็จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้
 2. ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนทุกข้อ และต้องกรอกข้อมูลจริงเท่านั้น
 3. ทางเว็บ ufabettermostu.xyz จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด
 4. ผู้ใช้งานจะต้องทำตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน การฝากถอนเงิน และ การชำระเงิน
 5. เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ เมื่อเกิดความเสียหายจากการใช้บริการของ ufabettermostu.xyz
 6. เมื่อเกิดความขัดแย้งจากผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทาง ufabettermostu.xyz กำหนด จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย
 7. เราจะทำการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabettermostu.xyz อัตโนมัติ หากท่านไม่กระทำตามข้อบังคับและเงื่อนไข
 8. ufabettermostu.xyz สามารถปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 9. เมื่อเกิดการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข ทางเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีท่านตามกฎหมาย
 10. ข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ ufabettermostu.xyz ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ที่อื่นได้ เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บแต่เพียงผู้เดียว
 11. หากต้องการที่จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข ติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง contact@ufabettermostu.com
 12. ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทาง ufabettermostu.xyz ได้ตั้งไว้ หากท่านเป็นสมาชิกแล้ว เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด